เปล้าใหญ่

ชื่อสมุนไพร

เปล้าใหญ่

ชื่ออื่นๆ

เปล้าหลวง (เหนือ) เปาะ (กำแพงเพชร) ควะวู (กาญจนบุรี)

ชื่อวิทยาศาสตร์

Croton oblongifolius Roxb.

ชื่อพ้อง

Croton roxburghii

ชื่อวงศ์

Euphorbiaceae

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium no. PHUBU00182
Family Euphorbiaceae
Scientific name Croton oblongifolius Roxb.
Thai name เปล้าใหญ่ (Plao yai)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 25 December 2010
Country Thailand
Location Herbal Garden (Faculty of Pharmacy, Ubon Ratchathani University)
Habitat Mixed deciduous forest, Dry evergreen forest
Plant part Leaf, flower
Note Yellow with green flower
Botanical description www.phargarden.com
Crude drug description www.thaicrudedrug.com

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium no. PHUBU00556
Family Euphorbiaceae
Scientific name Croton oblongifolius Roxb.
Thai name เปล้าใหญ่ (Plao yai)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 29 January 2016
Country Thailand
Location Herbal Garden (Faculty of Pharmacy, Ubon Ratchathani University)
Habitat Mixed deciduous forest, Dry evergreen forest
Plant part Leaf, fruit
Note -