ปลาไหลเผือก

ชื่อสมุนไพร

ปลาไหลเผือก

ชื่ออื่นๆ

กรุงบาดาล (สุราษฎร์ธานี); คะนาง, ชะนาง (ตราด); ตรึงบาดาล (ปัตตานี); ตุงสอ, แฮพันชั้น (ภาคเหนือ); เพียก (ภาคใต้); หยิกบ่อถองหรือหยิกไม่ถึง, เอียนด่อน (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ); ไหลเผือก (ตรัง);หมุนขึ้น

ชื่อวิทยาศาสตร์

Eurycoma longifolia Jack.

ชื่อพ้อง

Eurycoma latifolia Ridl., Eurycoma longifolia var. cochinchinensis Pierre, Eurycoma merguensis

ชื่อวงศ์

Simaroubaceae

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium no. PHUBU00554
Family Simaroubaceae
Scientific name Eurycoma longifolia Jack
Thai name ปลาไหลเผือก (Pla lai perk)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 29 January 2016
Country Thailand
Location Rong Koh Forest, Warinchamrab District, Ubon Ratchathani Province
Habitat Deciduous dipterocarp forest, Mixed deciduous forest, Dry evergreen forest, Tropical evergreen rain forest
Plant part Leaf, flower, fruit
Note Violet red flower
Botanical description www.phargarden.com
Crude drug description www.thaicrudedrug.com

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium no. PHUBU00063
Family Simaroubaceae
Scientific name Eurycoma longifolia Jack
Thai name ปลาไหลเผือก (Pla lai perk)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 5 June 2010
Country Thailand
Location Herbal Garden (Faculty of Pharmacy, Ubon Ratchathani University)
Habitat Deciduous dipterocarp forest, Mixed deciduous forest, Dry evergreen forest, Tropical evergreen rain forest
Plant part Leaf, root
Note -

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium no. PHUBU00229
Family Simaroubaceae
Scientific name Eurycoma longifolia Jack
Thai name ปลาไหลเผือก (Pla lai perk)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 25 December 2010
Country Thailand
Location Herbal Garden (Faculty of Pharmacy, Ubon Ratchathani University)
Habitat Deciduous dipterocarp forest, Mixed deciduous forest, Dry evergreen forest, Tropical evergreen rain forest
Plant part Leaf, fruit
Note -