ปลาไหลเผือกน้อย

ชื่อสมุนไพร

ปลาไหลเผือกน้อย

ชื่ออื่นๆ

เอี่ยนด่อน (ตะวันออกเฉียงเหนือ)ในภาษาอีสาน “เอียน” แปลว่าปลาไหล “ด่อน” คือสีขาว

ชื่อวิทยาศาสตร์

Eurycoma harmandiana Pierre

ชื่อพ้อง

ชื่อวงศ์

Simaroubaceae

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium no. PHUBU00191
Family Simaroubaceae
Scientific name Eurycoma harmandianaPierre.
Thai name ปลาไหลเผือกน้อย (Pla lai perk noi)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 29 January 2011
Country Thailand
Location Kang Tana National Park, Ubon Ratchathani Province
Habitat Deciduous dipterocarp forest with grass land
Plant part Leaf, flower
Note Violet red flower
Botanical description www.phargarden.com
Crude drug description www.thaicrudedrug.com

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium no. PHUBU00192
Family Simaroubaceae
Scientific name Eurycoma harmandianaPierre.
Thai name ปลาไหลเผือกน้อย (Pla lai perk noi)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 29 January 2011
Country Thailand
Location Kang Tana National Park, Ubon Ratchathani Province
Habitat Deciduous dipterocarp forest with grassland
Plant part Leaf, fruit
Note -