บุกคางคก

ชื่อสมุนไพร

บุกคางคก

ชื่ออื่นๆ

มันซูรัน (กลาง) บุกคุงคก (ชลบุรี) เบีย เบือ บุกหนาม บุกหลวง (แม่ฮ่องสอน) หัวบุก (ปัตตานี) บักกะเดื่อ(สกลนคร) กระบุก(บุรีรัมย์) บุกรอ หัววุ้น

ชื่อวิทยาศาสตร์

มันซูรัน (กลาง) บุกคุงคก (ชลบุรี) เบีย เบือ บุกหนาม บุกหลวง (แม่ฮ่องสอน) หัวบุก (ปัตตานี) บักกะเดื่อ(สกลนคร) กระบุก(บุรีรัมย์) บุกรอ หัววุ้น (Dennst.) Nicolson.

ชื่อพ้อง

Amorphophallus campanulatus

ชื่อวงศ์

Araceae

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium no. PHUBU00333
Family Araceae
Scientific name Amorphophallus paeoniifolius (Dennst.) Nicolson.
Thai name บุกคางคก (ฺฺBuk kang kok)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 20 July 2012
Country Thailand
Location Herbal Garden (Faculty of Pharmacy, Ubon Ratchathani University)
Habitat Secondary forests or highly disturbed areas, in dappled shade or fully exposed
Plant part Leaf
Note -
Botanical description www.phargarden.com
Crude drug description www.thaicrudedrug.com