บอระเพ็ด

ชื่อสมุนไพร

บอระเพ็ด

ชื่ออื่นๆ

เครือเขาฮอ (หนองคาย) จุ่งจิง (เหนือ) เจตมูลหนาม (หนองคาย) ตัวเจตมูลยาน เถาหัวด้วน(สระบุรี) หางหนู(สระบุรี อุบลราชธานี) จุ้งจาลิงตัวแม่ เจตมูลย่าน

ชื่อวิทยาศาสตร์

Tinospora crispa (L.) Miers ex Hook.f. & Thomson

ชื่อพ้อง

Tinospora tuberculata Miers, Tinospora rumphii Boerl., Tinospora nudiflora

ชื่อวงศ์

Menispermaceae

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium no. PHUBU00055
Family Menispermaceae
Scientific name Tinospora crispa (L.) Miers ex Hook.f. & Thomson
Thai name บอระเพ็ด (Bo ra ped)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 27 July 2010
Country Thailand
Location Herbal Garden (Faculty of Pharmacy, Ubon Ratchathani University)
Habitat Mixed deciduous forest
Plant part Leaf
Note -
Botanical description www.phargarden.com
Crude drug description www.thaicrudedrug.com

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium no. PHUBU00389
Family Menispermaceae
Scientific name Tinospora crispa (L.) Miers ex Hook.f. & Thomson
Thai name บอระเพ็ด (Bo ra ped)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 14 February 2014
Country Thailand
Location Herbal Garden (Faculty of Pharmacy, Ubon Ratchathani University)
Habitat Mixed deciduous forest
Plant part Stem, flower
Note -