บวบลม

ชื่อสมุนไพร

บวบลม

ชื่ออื่นๆ

กล้วยไม้ (เหนือ) บวบลม (นครราชสีมา, อุบลราชธานี) เถาพุงปลา (ภาคตะวันออก ระยอง) โกฐพุงปลา พุงปลาช่อน (กลาง) จุกโรหินี

ชื่อวิทยาศาสตร์

Dischidia major (Vahl) Merr.

ชื่อพ้อง

Dischidia rafflesiana

ชื่อวงศ์

Asclepiadaceae

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium no. PHUBU00052
Family Asclepiadaceae
Scientific name Dischidia major (Vahl) Merr
Thai name บวบลม (Buab lom)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 1 August 2010
Country Thailand
Location Herbal Garden (Faculty of Pharmacy, Ubon Ratchathani University)
Habitat Montane rain forest
Plant part Leaf
Note -
Botanical description www.phargarden.com
Crude drug description www.thaicrudedrug.com