เท้ายายม่อม

ชื่อสมุนไพร

เท้ายายม่อม

ชื่ออื่นๆ

ปิ้งขม ปิ้งหลวง (เหนือ); พญาเล็งจ้อน, เล็งจ้อนใต้ (เชียงใหม่); พญารากเดียว (ใต้) ไม้เท้าฤาษี (เหนือ ใต้); พมพี (อด); พินพี (เลย); โพพิ่ง (ราชบุรี); หญ้าลิ้นจ้อน (ประจวบคีรีขันธ์); กาซะลอง รดพระธรณี ดอกคาน (ยะลา) ท่าละม่อม เท้ายายม่อมตัวเมีย ปูเจ้าหายใจไม่รู้ขาด

ชื่อวิทยาศาสตร์

Clerodendrum indicum (L.) Kuntze

ชื่อพ้อง

Clerodendrum indicum f. semiserratum (Wall.) Moldenke Clerodendrum longicolle G.Mey. Clerodendrum mite (L.) Vatke Clerodendrum semiserratum Wall. Clerodendrum siphonanthus R.Br. Clerodendrum verticillatum Roxb. ex D.Don Ovieda mitis L. Ovieda verticillatum Roxb. ex D.Don Siphonanthus angustifolius Willd. Siphonanthus indicus L.

ชื่อวงศ์

Lamiaceae

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium number UBUPH00127, UBUPH00128
Family Labiatae
Scientific name Clerodendrum indicum (L.) Kuntze
Thai name เท้ายายม่อม (Thao yai mom)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 19 November 2010
Country Thailand
Location Herbal Garden (Faculty of Pharmacy, Ubon Ratchathani University)
Habitat Deciduous dipterocarp forest, Mixed deciduous forest
Plant part Leaf, flower
Note White flower
Botanical description www.phargarden.com
Crude drug description www.thaicrudedrug.com
Thai remedy description (ยาห้าราก) www.thai-remedy.com

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium no. PHUBU00158, PHUBU00159
Family Labiatae
Scientific name Clerodendrum indicum (L.) Kuntze
Thai name เท้ายายม่อม (Thao yai mom)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 14 December 2010
Country Thailand
Location Herbal Garden (Faculty of Pharmacy, Ubon Ratchathani University)
Habitat Deciduous dipterocarp forest, Mixed deciduous forest
Plant part Leaf, fruit
Note -