กันเกรา

ชื่อสมุนไพร

กันเกรา

ชื่ออื่นๆ

มันปลา (ตะวันออกเฉียงเหนือ เหนือ); ตราเตรา (เขมร); ปันปลา (กบินทร์); ตำเสา ทำเสา (ใต้)

ชื่อวิทยาศาสตร์

Fagraea fragrans Roxb.

ชื่อพ้อง

ชื่อวงศ์

Loganiaceae

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium no. PHUBU00227
Family Loganiaceae
Scientific name Fagraea fragrans Roxb.
Thai name กันเกรา (Gun-krao)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 13 May 2011
Country Thailand
Location Herbal Garden (Faculty of Pharmacy, Ubon Ratchathani University)
Habitat Mixed deciduous forest, Dry evergreen forest, Dry dipterocarp forest
Plant part Flower and leaf
Note Yellow flower
Botanical description www.phargarden.com