ตีนนก

ชื่อสมุนไพร

ตีนนก

ชื่ออื่นๆ

กาสามปีก กะพุน ตะพรุน กานน สมอกานน ไข่เน่า โคนสมอ ตะพุน ตะพุนทอง ตะพุ่ม สะพุนทอง นน สมอตีนเป็ด สมอตีนนก นนเด็น เน่า สมอตีนนก สมอบ่วง สมอป่า สมอหิน สวองหิน ลือแม

ชื่อวิทยาศาสตร์

Vitex pinnata L.

ชื่อพ้อง

ชื่อวงศ์

Labiatae

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium no. UBUPH00226
Family Labiatae
Scientific name Vitex pinnata L.
Thai name ตีนนก (Teen nok)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 30 April 2011
Country Thailand
Location Herbal Garden (Faculty of Pharmacy, Ubon Ratchathani University)
Habitat Mixed deciduous forest, Dry evergreen forest, Deciduous dipterocarp forest
Plant part Leaf, flower
Note Blue or pale violet flower
Botanical description www.phargarden.com

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium no. UBUPH00783
Family Labiatae
Scientific name Vitex pinnata L.
Thai name ตีนนก (Teen nok)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 08 July 2012
Country Thailand
Location Ubon Ratchathani Province
Habitat Mixed deciduous forest, Dry evergreen forest, Deciduous dipterocarp forest
Plant part Leaf, fruit
Note -