ติ้วขน

ชื่อสมุนไพร

ติ้วขน

ชื่ออื่นๆ

ตาว (สตูล) ติ้วส้ม (นครราชสีมา); ติ้วแดง ติ้วยาง ติ้วเลือด (เหนือ) ; แต้วหิน (ลำปาง) ติ้วเหลือง (เหนือ กลาง); ติ้วขน (กลาง และนครราชสีมา); เตา (เลย); ติ้วขาว

ชื่อวิทยาศาสตร์

Cratoxylum formosum (Jack) Dyer.

ชื่อพ้อง

ชื่อวงศ์

Clusiaceae (Guttiferae)

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium no. PHUBU00043
Family Guttiferae (Clusiaceae)
Scientific name Cratoxylum formosum (Jack) Dyer
Thai name ติ้วขน (Tew khon)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 27 February 2011
Country Thailand
Location Herbal Garden (Faculty of Pharmacy, Ubon Ratchathani University)
Habitat Deciduous dipterocarp forest, Mixed deciduous forest, Dry evergreen forest
Plant part Leaf, fruit, flower
Note White to pink flower
Botanical description www.phargarden.com

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium no. PHUBU00215
Family Guttiferae (Clusiaceae)
Scientific name Cratoxylum formosum (Jack) Dyer
Thai name ติ้วขน (Tew khon)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 27 February 2011
Country Thailand
Location Herbal Garden (Faculty of Pharmacy, Ubon Ratchathani University)
Habitat Deciduous dipterocarp forest, Mixed deciduous forest, Dry evergreen forest
Plant part Leaf, flower
Note White to pink flower