ตานกกด

ชื่อสมุนไพร

ตานกกด

ชื่ออื่นๆ

กะโรงแดง คำรอก จันนกกด ช้างน้าว (ราชบุรี โคราช) ตานกกดน้อย ประดงเลือด (สุโขทัย) หมาตายทากลาก หำฟาน (เชียงใหม่) อุ่นขี้ไก่ (ลำปาง) ตานนกกรดตัวเมีย (อีสาน) จับนกกรด (โคราช) คีรีนกกรด (มหาสารคาม)

ชื่อวิทยาศาสตร์

Ellipanthus tomentosus Kurz

ชื่อพ้อง

Connarus urdanetensis Elmer, Ellipanthus burebidensis Elmer, E. cinereus Pierre, E. curtisii King , E. gibbosus King, E. griffithii Hook.f., E. helferi Kurz, E. longifolius Merr., E. luzoniensis S.Vidal, E. mindanaensis Merr., E. neglectus Gamble, E. sarawakensis Schellenb., E. subrufus Pierre, E. urdanetensis (Elmer) Merr., E. vidalii

ชื่อวงศ์

Connaraceae

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium no. PHUBU00323
Family Connaraceae
Scientific name Ellipanthus tomentosus  Kurz
Thai name ตานกกด (Ta nok kod)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 31 December 2010
Country Thailand
Location Rong Koh Forest, Warinchamrab District, Ubon Ratchathani Province
Habitat Deciduous forest, Deciduous dipterocarp forest, Rain forest, Swamp forest
Plant part Leaf, flower
Note White or cream flower
Botanical description www.phargarden.com

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium no. PHUBU00326
Family Connaraceae
Scientific name Ellipanthus tomentosusKurz var. tomentosus
Thai name ตานกกด (Ta nok kod)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 27 February 2011
Country Thailand
Location Rong Koh Forest, Warinchamrab District, Ubon Ratchathani Province
Habitat Deciduous forest, Deciduous dipterocarp forest, Rain forest, Swamp forest
Plant part Leaf, fruit, seed
Note -