ต้าง

ชื่อสมุนไพร

ต้าง

ชื่ออื่นๆ

ต้าง (อุบลราชธานี); เทียนขโมย (กลาง); ละออง (สท); ด้าง หัวใจทศกัณฐ์

ชื่อวิทยาศาสตร์

Hoya kerrii Craib.

ชื่อพ้อง

Hoya obovata Decne.var.kerrii

ชื่อวงศ์

Apocynaceae

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium no. PHUBU00274
Family Apocynaceae
Scientific name Hoya kerrii Craib.
Thai name ต้าง (Tang)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 10 April 2011
Country Thailand
Location Rong Koh Forest, Warinchamrab District, Ubon Ratchathani Province
Habitat Deciduous dipterocarp forest, Mixed deciduous forest
Plant part Leaf, flower
Note -
Botanical description www.phargarden.com