ตะลุมพุก

ชื่อสมุนไพร

ตะลุมพุก

ชื่ออื่นๆ

กระลำพุก มะคังขาว (ภาคกลาง ราชบุรี สท); ลุมพุก (ลพบุรี นว นครราชสีมา กาญจนบุรี); มอกน้ำข้าว มะข้าว (เหนือ); หนามแท่ง (ตาก); มะคัง (อุตรดิตถ์); ลุมปุ๊ก (ตะวันออกเฉียงเหนือ); มุยขาว โรคขาว

ชื่อวิทยาศาสตร์

Tamilnadia uliginosa (Retz.) Tirveng. & Sastre

ชื่อพ้อง

Randia uliginosa (Retz.) Poir., Gardenia uliginosa

ชื่อวงศ์

Rubiaceae

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium no. PHUBU00039
Family Rubiaceae
Scientific name Tamilnadia uliginosa (Retz.) Tirveng. & Sastre
Thai name มะคังขาว, ตะลุมพุก (Ma kang khaw, Ta lum puk)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 21  July 2010
Country Thailand
Location Herbal Garden (Faculty of Pharmacy, Ubon Ratchathani University)
Habitat Mixed deciduous forest, Deciduous dipterocarp forest, Riparian zones
Plant part Leaf, flower, fruit
Note White flower
Botanical description www.phargarden.com