ตะไคร้หอม

ชื่อสมุนไพร

ตะไคร้หอม

ชื่ออื่นๆ

จะไครมะขูด ตะไครมะขูด (ภาคเหนือ) ตะไคร้แดง (นครศรีธรรมราช)

ชื่อวิทยาศาสตร์

Cymbopogon nardus Rendle.

ชื่อพ้อง

ชื่อวงศ์

Poaceae (Graminae)

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium no. PHUBU00178
Family Poaceae (Graminae)
Scientific name Cymbopogon nardus Rendle.
Thai name ตะไคร้หอม (Ta krai hom)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 18  January 2011
Country Thailand
Location Herbal Garden (Faculty of Pharmacy, Ubon Ratchathani University)
Habitat Tropical
Plant part Leaf, flower
Note Red-brown flower
Botanical description www.phargarden.com
Crude drug description www.thaicrudedrug.com

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium no. PHUBU00179
Family Poaceae (Graminae)
Scientific name Cymbopogon nardus Rendle.
Thai name ตะไคร้หอม (Ta krai hom)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 18  January 2011
Country Thailand
Location Herbal Garden (Faculty of Pharmacy, Ubon Ratchathani University)
Habitat Tropical
Plant part Rhizome
Note -