ตองหมอง

ชื่อสมุนไพร

ตองหมอง

ชื่ออื่นๆ

ตองหมอง (อุบลราชธานี) ต่างหมอง (ชัยภูมิ) ดอกฮักดาน ตองหมองดาน กระโดนจาน ต่างหนอง ไชหิน

ชื่อวิทยาศาสตร์

Tadehagi godefroyanum (O.Ktze) Ohashi.

ชื่อพ้อง

ชื่อวงศ์

Fabaceae

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium no. PHUBU00036
Family Fabaceae
Scientific name Tadehagi godefroyanum (O.Ktze) Ohashi.
Thai name ตองหมอง (Tong mong)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 11  July 2010
Country Thailand
Location Herbal Garden (Faculty of Pharmacy, Ubon Ratchathani University)
Habitat Deciduous dipterocarp forest
Plant part Leaf, flower
Note Amaranth-flower
Botanical description www.phargarden.com

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium no. PHUBU00124
Family Fabaceae
Scientific name Tadehagi godefroyanum (O.Ktze) Ohashi.
Thai name ตองหมอง (Tong mong)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 2  November 2010
Country Thailand
Location Herbal Garden (Faculty of Pharmacy, Ubon Ratchathani University)
Habitat Deciduous dipterocarp forest
Plant part Leaf, fruit
Note -