ต้องแล่ง

ชื่อสมุนไพร

ต้องแล่ง

ชื่ออื่นๆ

น้ำเต้าแล้ง (นครราชสีมา) น้ำน้อย (เลย) ต้องแล่ง (มหาสารคาม)นมน้อย

ชื่อวิทยาศาสตร์

Polyalthia evecta (Pierre) Finet & Gagnep.

ชื่อพ้อง

ชื่อวงศ์

Annonaceae

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium no. PHUBU00035
Family Annonaceae
Scientific name Polyalthia evecta (Pierre) Finet & Gagnep.
Thai name ต้องแล่ง, นมน้อย (Tong lang, Nom noi)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 13  June 2010
Country Thailand
Location Herbal Garden (Faculty of Pharmacy, Ubon Ratchathani University)
Habitat Deciduous dipterocarp forest, Grove forest, Along the seashore
Plant part Leaf, fruit
Note -
Botanical description www.phargarden.com

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium no. PHUBU00294
Family Annonaceae
Scientific name Polyalthia evecta(Pierre) Finet & Gagnep.
Thai name ต้องแล่ง, นมน้อย (Tong lang, Nom noi)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 15  June 2010
Country Thailand
Location Herbal Garden (Faculty of Pharmacy, Ubon Ratchathani University)
Habitat Deciduous dipterocarp forest, Grove forest, Along the seashore
Plant part Leaf, flower
Note Yellow flower