กลอย

ชื่อสมุนไพร

กลอย

ชื่ออื่นๆ

มันกลอย กลอยข้าวเหนียว กลอยหัวเหนียว (นครราชสีมา) กลอยนก (เหนือ) กลอยไข่ (ตะวันออกเฉียงเหนือ)

ชื่อวิทยาศาสตร์

Dioscorea hispida Dennst.

ชื่อพ้อง

ชื่อวงศ์

Dioscoreaceae

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium no. PHUBU00005
Family Dioscoreaceae
Scientific name Dioscorea hispida Dennst.
Thai name กลอย (Gloy)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 28 August 2010
Country Thailand
Location Herbal Garden (Faculty of Pharmacy, Ubon Ratchathani University)
Habitat Deciduous dipterocarp forest, Mixed deciduous forest, Tropical evergreen rain forest
Plant part leaf
Note -
Botanical description www.phargarden.com
Crude drug description www.thaicrudedrug.com

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium no. PHUBU00241, PHUBU00242
Family Dioscoreaceae
Scientific name Dioscorea hispida Dennst.
Thai name กลอย (Gloy)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 12 April 2012
Country Thailand
Location Khong jeum District, Ubon Ratchathani Province
Habitat Deciduous dipterocarp forest, Mixed deciduous forest, Tropical evergreen rain forest
Plant part Flower
Note Flower-pale yellow