ดีปลี

ชื่อสมุนไพร

ดีปลี

ชื่ออื่นๆ

ดีปลีเชือก ประดงข้อ ปานนุ ฟันพญาไฟ บี้ฮวด พิษพญาไฟ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Piper retrofractum Vahl.

ชื่อพ้อง

Piper chaba Hunter., P. officinarum

ชื่อวงศ์

Piperaceae

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium number UBUPH00318
Family Piperaceae
Scientific name Piper retrofractum Vahl.
Thai name ดีปลี (Dee plee)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 2 July 2011
Country Thailand
Location Herbal Garden (Faculty of Pharmacy, Ubon Ratchathani University)
Habitat Tropical climate
Plant part Leaf, fruit
Note -
Botanical description www.phargarden.com
Crude drug description www.thaicrudedrug.com
Thai remedy description (ยาธาตุบรรจบ) www.thai-remedy.com
Thai remedy description (ยาเบญจกูล) www.thai-remedy.com
Thai remedy description (ยาประสะไพล) www.thai-remedy.com
Thai remedy description (ยาเลือดงาม) www.thai-remedy.com
Thai remedy description (ยาเหลืองปิดสมุทร) www.thai-remedy.com