ซองแมว

ชื่อสมุนไพร

ซองแมว

ชื่ออื่นๆ

ทองแมว กันจาน (สระบุรี); กระเบี้ยเหลือง (ศรีสะเกษ); คางแมว (กลาง ใต้); ทำเมีย (กาญจนบุรี); จิงจาย (นครศรีธรรมราช); ส้มแมว นมแมว (ราชบุรี ใต้); ปูฉัง (สตูล); บูฉัง (พังงา);จิงจ้อ (ปัตตานี); ซ้อแมว (ลำปาง)

ชื่อวิทยาศาสตร์

Gmelina elliptica Sm.

ชื่อพ้อง

Gmelina villosa Roxb., Gmelina asiatica

ชื่อวงศ์

Labiatae

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium no. PHUBU00320
Family Labiatae
Scientific name Gmelina elliptica Sm.
Thai name ซองแมว (Song maew)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 13 May 2011
Country Thailand
Location Rong Koh Forest, Warinchamrab District, Ubon Ratchathani Province
Habitat Deciduous dipterocarp forest
Plant part Leaf, flower
Note Yellow flower
Botanical description www.phargarden.com

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium no. PHUBU00321
Family Labiatae
Scientific name Gmelina elliptica Sm.
Thai name ซองแมว (Song maew)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 13 May 2011
Country Thailand
Location Rong Koh Forest, Warinchamrab District, Ubon Ratchathani Province
Habitat Deciduous dipterocarp forest
Plant part Leaf, flower, fruit
Note Yellow flower