ช้าพลู

ชื่อสมุนไพร

ช้าพลู

ชื่ออื่นๆ

ผักอีเลิด (อีสาน) นมวา (ภาคใต้) ผักปูนา ผักพลูนก พลูลิง ผักอีไร (เหนือ) เย่เท้ย (กะเหรี่ยง แม่ฮ่องสอน), ผักแค

ชื่อวิทยาศาสตร์

Piper sarmentosum Roxb.

ชื่อพ้อง

Piper albispicum C. DC., P. baronii C. DC., P. brevicaule C. DC., P. lolot C. DC., P. pierrei C. DC., P. saigonense

ชื่อวงศ์

Piperaceae

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium number UBUPH00317
Family Piperaceae
Scientific name Piper sarmentosum Roxb.
Thai name ช้าพลู (Cha Pluu)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 17 July 2011
Country Thailand
Location Herbal Garden (Faculty of Pharmacy, Ubon Ratchathani University)
Habitat In shade, moisture soil, under main tree
Plant part Leaf, flower, fruit
Note -
Botanical description www.phargarden.com
Crude drug description www.thaicrudedrug.com
Thai remedy description (ยาเบญจกูล) www.thai-remedy.com
Thai remedy description (ยาเลือดงาม) www.thai-remedy.com