ชะรักป่า

ชื่อสมุนไพร

ชะรักป่า

ชื่ออื่นๆ

มักแค้งข่า (ปราจีนบุรี) พรายสะเมา (อุบลราชธานี) แข้งม้า หมักก้านต่อ ฮังตอ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Clerodendrum serratum (L.) Moon.

ชื่อพ้อง

ชื่อวงศ์

Labiatae

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium no. PHUBU00319
Family Labiatae
Scientific name Clerodendrum serratum(L.) Moon.
Thai name ชะรักป่า (Cha rak pa)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 24 August 2011
Country Thailand
Location Herbal Garden (Faculty of Pharmacy, Ubon Ratchathani University)
Habitat Dry evergreen forest, Deciduous dipterocarp forest, Mixed deciduous forest
Plant part Leaf, flower
Note White flower
Botanical description www.phargarden.com