ชะมวง

ชื่อสมุนไพร

ชะมวง

ชื่ออื่นๆ

หมากโมง (อุดรธานี), กะมวง (ใต้), ส้มมวง (นครศรีธรรมราช) ส้มโมง

ชื่อวิทยาศาสตร์

Garcinia cowa Roxb. ex Choisy

ชื่อพ้อง

Cambogia crassifolia Blanco, Garcinia cornea Roxb. ex Sm., G. roxburghii Wight, G. wallichii Choisy, Oxycarpus gangetica

ชื่อวงศ์

Clusiaceae

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium no. PHUBU00312, PHUBU00313
Family Clusiaceae
Scientific name Garcinia cowa Roxb. ex Choisy
Thai name ชะมวง (Cha muang)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 22 April 2012
Country Thailand
Location Rong Koh Forest, Warinchamrab District, Ubon Ratchathani Province
Habitat Lower rain forest
Plant part Leaf, flower
Note Yellow flower
Botanical description www.phargarden.com

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium no. PHUBU00315
Family Clusiaceae
Scientific name Garcinia cowa Roxb. ex Choisy
Thai name ชะมวง (Cha muang)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 21 May 2011
Country Thailand
Location Rong Koh Forest, Warinchamrab District, Ubon Ratchathani Province
Habitat Lower rain forest
Plant part Leaf, fruit
Note -