หางกวาง

ชื่อสมุนไพร

หางกวาง

ชื่ออื่นๆ

หางกวางผู้ ช้างน้าว (อุบลราชธานี) กาปิโต (ตราด) ท้องปลิง (ภาคใต้) ช้างโน้ม (ปราจีนบุรี) ยูลง (มลายู นราธิวาส)

ชื่อวิทยาศาสตร์

Gomphia serrata (Gaertn.) Kanis

ชื่อพ้อง

Campylospermum abbreviatum Tiegh., C. beccarianum (Bartel) Tiegh., C. borneense (Bartel) Tiegh., C. cumingii Tiegh., C. kingii Tiegh., C. leschenaultii Tiegh., C. malabaricum (DC.) Tiegh., C. nodosum Tiegh., C. perakense Tiegh., C. plicatum Tiegh., C. retinerve Tiegh., C. rheedii Tiegh. , C. serratum (Gaertn.) Bittrich & M.C.E.Amaral, C. strictum Tiegh., C. sumatranum (Jack) Tiegh., C. thwaitesii Tiegh., C. vahlianum Tiegh., C. walkeri Tiegh., C. wallichianum Tiegh., C. zeylanicum (Lam.) Tiegh., Euthemis elegantissima Wall., Gomphia angustifolia Vahl, G. ceylanica Spreng., G. malabarica DC., G. microphylla Ridl., G. oblongifolia Ridl., G. sumatrana Jack, G. zeylanica (Lam.) DC., Meesia serrata Gaertn., Ochna angustifolia (Vahl) Kuntze, O. zeylanica Lam., Ouratea serrata (Gaertn.) N. Robson, Walkera serrata

ชื่อวงศ์

Ochnaceae

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium number UBUPH00959
Family Ochnaceae
Scientific name Gomphia serrata (Gaertn.) Kanis
Thai name หางกวาง (Hang kwang) 
Collector Sudarat Homhual
Collection date 24 November  2010
Country Thailand
Location Rong Koh Forest, Warinchamrab District, Ubon Ratchathani Province
Habitat Dry evergreen forest, Tropical evergreen rain forest
Plant part Leaf, flower
Note -
Botanical description www.phargarden.com

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium number UBUPH00905
Family Ochnaceae
Scientific name Gomphia serrata (Gaertn.) Kanis
Thai name หางกวาง (Hang kwang) 
Collector Sudarat Homhual
Collection date 24 November  2010
Country Thailand
Location Rong Koh Forest, Warinchamrab District, Ubon Ratchathani Province
Habitat Dry evergreen forest, Tropical evergreen rain forest
Plant part Leaf, fruit
Note -