มะนาวผี

ชื่อสมุนไพร

มะนาวผี

ชื่ออื่นๆ

ขี้ติ้ว จ๊าลิ้ว (เหนือ) นางกาน (ขอนแก่น) กะนาวพลี กรูดผี (ใต้) มะลิว กรูดเปรย

ชื่อวิทยาศาสตร์

Atalantia monophylla DC.

ชื่อพ้อง

Atalantia carissoides Wall., A floribunda Wight, A malabarica (Raf.) Yu.Tanaka, A platystigma Wight, A puberula Miq., A umbellata

ชื่อวงศ์

Rutaceae

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium number UBUPH01126
Family Rutaceae
Scientific name Atalantia monophylla DC.
Thai name Manawpee  (มะนาวผี)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 23 March 2019
Country Thailand
Location Dong Fa Huan Botanical Garden, Muang District, Ubon Ratchathani Province
Habitat Dry evergreen forest, Dry dipterocarp forest, Beach forest
Plant part Leaf
Note -
Botanical description www.phargarden.com