เกล็ดนาคราช

ชื่อสมุนไพร

เกล็ดนาคราช

ชื่ออื่นๆ

กีบม้าลม (เชียงใหม่) เบี้ยไม้ (เหนือ)

ชื่อวิทยาศาสตร์

Dischidia imbricata (Blume) Steud.

ชื่อพ้อง

D.depressa C.B.Clarke ex King et Gamble, Conchophyllum imbricatum

ชื่อวงศ์

Asclepiadaceae

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium number UBUPH01125
Family Asclepiadaceae
Scientific name Dischidia imbricata (Blume) Steud.
Thai name Kled nak karach  (เกล็ดนาคราช)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 23 March 2019
Country Thailand
Location Dong Fa Huan Botanical Garden, Muang District, Ubon Ratchathani Province
Habitat Mixed deciduous forest
Plant part Leaf, stem
Note -
Botanical description www.phargarden.com