อรคนธ์

ชื่อสมุนไพร

อรคนธ์

ชื่ออื่นๆ

รสสุคนธ์แดง อรคนธ์ (กรุงเทพมหานคร), ย่านปด (ภาคใต้), เครือปด (ชุมพร), ย่านเปล้า (ตรัง), ปดลื่น (ยะลา ปัตตานี), ย่านปด (นครศรีธรรมราช)

ชื่อวิทยาศาสตร์

Tetracera indica (Christm. & Panz.) Merr.

ชื่อพ้อง

-

ชื่อวงศ์

Dilleniaceae

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium number UBUPH00750
Family Dilleniaceae
Scientific name Tetracera indica (Christm. & Panz.) Merr
Thai name อรคนธ์ (Ao ra kon)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 31 August 2017
Country Thailand
Location Bangkok, Thailand
Habitat Tropical area
Plant part Leaf, flower
Note -
Botanical description www.phargarden.com