หวายดง

ชื่อสมุนไพร

หวายดง

ชื่ออื่นๆ

หวายดง หวายใหญ่ หวายนั่ง เสือครอง (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) หวายขม

ชื่อวิทยาศาสตร์

Calamus viminalis Willd.

ชื่อพ้อง

Calamus fasciculatus Roxb., C. litoralis Blume, C. pseudorotang Mart. ex Kunth, Palmijuncus fasciculatus (Roxb.) Kuntze, P. litoralis (Blume) Kuntze, P. pseudorotang (Mart. ex Kunth) Kuntze, P. viminalis (Willd.) Kuntze, Rotang viminalis

ชื่อวงศ์

Arecaceae

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium number UBUPH00957
Family Arecaceae
Scientific name Calamus viminalis Willd.
Thai name หวายดง (Vay dong)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 10 April 2011
Country Thailand
Location Dong Fa Huan Botanical Garden, Muang District, Ubon Ratchathani Province
Habitat Deciduous dipterocarp forest, Tropical evergreen rain forest
Plant part Leaf
Note -
Botanical description www.phargarden.com

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium number UBUPH00958
Family Arecaceae
Scientific name Calamus viminalis Willd.
Thai name หวายดง (Vay dong)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 10 April 2011
Country Thailand
Location Dong Fa Huan Botanical Garden, Muang District, Ubon Ratchathani Province
Habitat Deciduous dipterocarp forest, Tropical evergreen rain forest
Plant part Fruit
Note -