เฉียงพร้านางแอ

ชื่อสมุนไพร

เฉียงพร้านางแอ

ชื่ออื่นๆ

สีฟันนางแอ (เหนือ), นกข่อ, ส้มป้อง (เชียงใหม่), บงคด (พร), โองนั่ง (อุตรดิตถ์), แก็ก, วงคด, องคต (ลำปาง), แคแห้ง, ต่อไส้, สันพร้านางแอ (กลาง), ร่มคมขวาน (กรุงเทพมหานคร), ขิงพร้า (ตราด, ประจวบคีรีขันธ์), บงมัง (ปราจีนบุรี, อุตรดิตถ์), ม่วงมัง, หมักมัง (ปราจีนบุรี), สีฟัน (ใต้), เขียงพร้านางแอ (ชุมพร)

ชื่อวิทยาศาสตร์

Carallia brachiata (Lour.) Merr.

ชื่อพ้อง

ชื่อวงศ์

Rhizophoraceae

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium no. PHUBU00310
Family Rhizophoraceae
Scientific name Carallia brachiata (Lour.) Merr.
Thai name เฉียงพร้านางแอ (Cheang pra nang air)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 2 February 2011
Country Thailand
Location Rong Koh Forest, Warinchamrab District, Ubon Ratchathani Province
Habitat Deciduous dipterocarp forest, Dry evergreen forest
Plant part Leaf, flower
Note Green-yellow flower
Botanical description www.phargarden.com

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium no. PHUBU00397
Family Rhizophoraceae
Scientific name Carallia brachiata (Lour.) Merr.
Thai name เฉียงพร้านางแอ (Cheang pra nang air)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 06 April 2014
Country Thailand
Location Rong Koh Forest, Warinchamrab District, Ubon Ratchathani Province
Habitat Deciduous dipterocarp forest, Dry evergreen forest
Plant part Leaf, fruit
Note -