หนอนตายหยาก

ชื่อสมุนไพร

หนอนตายหยาก

ชื่ออื่นๆ

กะเพียด (ชลบุรี, ประจวบคีรีขันธ์), ปุงช้าง (เหนือ), หนอนตายหยาก (แม่ฮ่องสอน) หนอนตายหยากเล็ก สลอดเชียงคำ โป่งมดง่าม เครือสามสิบ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Stemona tuberosa Lour.

ชื่อพ้อง

Roxburghia gloriosa Pers., Roxburghia gloriosoides Roxb., Roxburghia stemona Steud., Roxburghia viridiflora Sm., Stemona acuta C.H.Wright, Stemona gloriosa (Pers.) J.J.Sm., Stemona gloriosoides Roxb., Stemona gloriosoides

ชื่อวงศ์

Stemonaceae

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium number UBUPH00911
Family Stemonaceae
Scientific name Stemona tuberosa Lour.
Thai name หนอนตายหยาก (Non tay yak)  
Collector Sudarat Homhual
Collection date 12 April 2012
Country Thailand
Location Khong jeum District, Ubon Ratchathani Province
Habitat Mixed deciduous forest, Dry evergreen forest
Plant part Young leaf and fruit
Note -
Botanical description www.phargarden.com

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium number UBUPH00910
Family Stemonaceae
Scientific name Stemona tuberosa Lour.
Thai name หนอนตายหยาก (Non tay yak)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 12 April 2012
Country Thailand
Location Khong jeum District, Ubon Ratchathani Province
Habitat Mixed deciduous forest, Dry evergreen forest
Plant part Fruit
Note -