หญ้าหนวดแมว

ชื่อสมุนไพร

หญ้าหนวดแมว

ชื่ออื่นๆ

พยับเมฆ (กรุงเทพฯ) บางรักป่า (ประจวบคีรีขันธ์), อีตู่ดง (เพชรบุรี) หญ้าหนวดเสือ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Orthosiphon aristatus (Blume) Miq.

ชื่อพ้อง

Orthosiphon spiralis (Lour.) Merr., O. stamineus Benth., O. tagawae Murata, Ocimum aristatum Blume, Clerodendranthus spicatus (Thunb.) C.Y.Wu, C. stamineus (Benth.) Kudô , C. spicatum Thunb., Trichostema spirale

ชื่อวงศ์

Lamiaceae

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium number UBUPH01116
Family Lamiaceae
Scientific name Orthosiphon aristatus (Blume) Miq
Thai name หญ้าหนวดแมว (Ya nuad maew)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 04 September 2018
Country Thailand
Location Warinchamrab District, Ubon Ratchathani Province
Habitat Wetland, Along stream or water fall
Plant part Leaf, flower
Note -
Botanical description www.phargarden.com

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium number UBUPH00722
Family Lamiaceae
Scientific name Orthosiphon aristatus (Blume) Miq
Thai name หญ้าหนวดแมว (Ya nuad maew) 
Collector Sudarat Homhual
Collection date 21 October 2016
Country Thailand
Location Warinchamrab District, Ubon Ratchathani Province
Habitat Wetland, Along stream or water fall
Plant part Leaf, flower, fruit
Note -