หญ้าบัว

ชื่อสมุนไพร

หญ้าบัว

ชื่ออื่นๆ

หญ้าขนไก่ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ), หญ้าบัว หญ้าขี้กลากน้อย (อุบลราชธานี), หญ้าขี้กลาก (สระบุรี), หญ้ากระเทียม (ปราจีนบุรี), กระจับแดง (นราธิวาส), กุง, กระถินนา, กระถินทุ่ง

ชื่อวิทยาศาสตร์

Xyris indica L.

ชื่อพ้อง

Xyris calocephala Miq., X. capito Hance, X. paludosa R.Br., X. robusta Mart., Ramotha vera

ชื่อวงศ์

Xyridaceae

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium number UBUPH00907
Family Xyridaceae
Scientific name Xyris indica L.
Thai name หญ้าบัว (Ya bua)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 27 January 2013
Country Thailand
Location Rong Koh Forest, Warinchamrab District, Ubon Ratchathani Province
Habitat Rice field, Sandy soil
Plant part Leaf and bract
Note -
Botanical description www.phargarden.com