โสมไทย

ชื่อสมุนไพร

โสมไทย

ชื่ออื่นๆ

ว่านผักปัง (เชียงใหม่) โสม โสมคน (กลาง)

ชื่อวิทยาศาสตร์

Talinum paniculatum (Jacq.) Gaertn.

ชื่อพ้อง

Calandrinia andrewskii H.Vilm., Claytonia patens (L.) Kuntze, Helianthemoides patens (L.) Medik., Portulaca paniculata Jacq., Portulaca patens L., Portulaca reflexa (Cav.) Haw., Ruelingia patens (L.) Ehrh., Talinum chrysanthum Rose & Standl., Talinum dichotomum Ruiz & Pav., Talinum moritziana Kl. ex Rohrb. in Mart., Talinum patens (L.) Juss., Talinum patens (L.) Willd., Talinum purpureum hort. ex A. Gray, Talinum reflexum Cav., Talinum roseum Kl. ex Rohrb., Talinum sarmentosum Engelm., Talinum spathulatum

ชื่อวงศ์

Talinaceae

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium number UBUPH00870
Family Talinaceae
Scientific name Talinum paniculatum (Jacq.) Gaertn.
Thai name โสมไทย (Som thai)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 09 May 2018
Country Thailand
Location Herbal Garden (Faculty of Pharmacy, Ubon Ratchathani University)
Habitat Tropical area
Plant part Leaf, flower
Note -
Botanical description www.phargarden.com