เสี้ยวแดง

ชื่อสมุนไพร

เสี้ยวแดง

ชื่ออื่นๆ

ผู้เฒ่าล้มลุก (ยโสธร), เสี้ยวเครือ (อุบลราชธานี) เสี้ยวดาน

ชื่อวิทยาศาสตร์

Bauhinia penicilliloba Gagnep.

ชื่อพ้อง

-

ชื่อวงศ์

Leguminosae (Fabaceae-Caesalpinioideae)

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium number UBUPH00851
Family Leguminosae - Caesalpinioideae
Scientific name Bauhinia penicilliloba Gagnep.
Thai name Saew dang (เสี้ยวแดง)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 15 September 2012
Country Thailand
Location Na ChaluaiDistrict, Ubon Ratchathani Province
Habitat Deciduous dipterocarp forest
Plant part Leaf, flower and pod
Note -
Botanical description www.phargarden.com