สายหยุด

ชื่อสมุนไพร

สายหยุด

ชื่ออื่นๆ

เครือเขาแกลบ (เลย), กล้วยเครือ (สระบุรี), สาวหยุด (กลาง, ใต้), เสลาเพชร (สุราษฎร์ธานี)

ชื่อวิทยาศาสตร์

Desmos chinensis Lour.

ชื่อพ้อง

Desmos lawii (Hook.f. & Thomson) Saff., Artabotrys esquirolii H.Lév., Unona amherstiana Wall. ex A.DC., U. biglandulosa Blume, U. chinensis (Lour.) DC., U. discolor Vahl, U. lessertiana Dunal, U. monilifera (Gaertn.) DC., Uvaria amherstiana (Wall. ex A.DC.) Walp., U. cordifolia Roxb., U. discolor (Vahl) Walp., U. monilifera

ชื่อวงศ์

Annonaceae

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium number UBUPH00747
Family Annonaceae
Scientific name Desmos chinensis Lour.
Thai name สายหยุด (Say yud)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 15 April 2011
Country Thailand
Location Bangkok, Thailand
Habitat Tropical evergreen rain forest, Dry evergreen forest, Mixed deciduous forest
Plant part Flower, leaf
Note -
Botanical description www.phargarden.com

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium number UBUPH00917
Family Annonaceae
Scientific name Desmos chinensis Lour.
Thai name สายหยุด (Say yud)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 09 December 2010
Country Thailand
Location Bangkok, Thailand
Habitat Tropical evergreen rain forest, Dry evergreen forest, Mixed deciduous forest
Plant part Leaf, fruit
Note -