เจตพังคี

ชื่อสมุนไพร

เจตพังคี

ชื่ออื่นๆ

ใบหลังขาว (กลาง) เปล้าน้ำเงิน (ใต้) ตองตาพราน (สระบุรี); ตะเกีย เปล้าเงิน หนาดตะกั่ว (นครราชสีมา) มนเขา (สุราษฎร์ธานี) สมี (ประจวบคีรีขันธ์) ปานดง พังคี ปานดงเหลือง

ชื่อวิทยาศาสตร์

Croton crassifolius Giesel.

ชื่อพ้อง

ชื่อวงศ์

Euphorbiaceae

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium no. PHUBU00029
Family Euphorbiaceae
Scientific name Croton crassifolius Giesel.
Thai name เจตพังคี (Jet ta pang kee)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 30 September 2010
Country Thailand
Location Herbal Garden (Faculty of Pharmacy, Ubon Ratchathani University)
Habitat Mixed deciduous forest
Plant part Leaf, root
Note -
Botanical description www.phargarden.com
Crude drug description www.thaicrudedrug.com

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium no. PHUBU00152
Family Euphorbiaceae
Scientific name Croton crassifolius Giesel.
Thai name เจตพังคี (Jet ta pang kee)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 14 December 2010
Country Thailand
Location Herbal Garden (Faculty of Pharmacy, Ubon Ratchathani University)
Habitat Mixed deciduous forest
Plant part Leaf and flower
Note -

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium no. PHUBU00212, PHUBU00213
Family Euphorbiaceae
Scientific name Croton crassifolius Giesel.
Thai name เจตพังคี (Jet ta pang kee)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 10 April 2011
Country Thailand
Location Herbal Garden (Faculty of Pharmacy, Ubon Ratchathani University)
Habitat Mixed deciduous forest
Plant part Leaf, flower, fruit
Note -