สังกรณี

ชื่อสมุนไพร

สังกรณี

ชื่ออื่นๆ

กำแพงใหญ่ (เลย) ขี้ไฟนกคุ่ม (ปราจีนบุรี) หญ้าหงอนไก่ หญ้าหัวนาค (เหนือ) กวางหีแฉะ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Barleria strigosa Willd.

ชื่อพ้อง

Barleria caerulea Roxb., B. polytricha Wall., Pseudobarleria hirsuta

ชื่อวงศ์

Acanthaceae

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium number UBUPH00975
Family Acanthaceae
Scientific name Barleria strigosa Willd.
Thai name สังกรณี  (Sang kor ra nee)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 14 November 2015
Country Thailand
Location Rong Koh Forest, Warinchamrab District, Ubon Ratchathani Province
Habitat Deciduous dipterocarp forest, Dry evergreen forest
Plant part Leaf and flower
Note -
Botanical description www.phargarden.com