สะบ้าลิง

ชื่อสมุนไพร

สะบ้าลิง

ชื่ออื่นๆ

มะบ้าวอก (เหนือ), ผักตีนแลน, มะบ้าลิง (เชียงใหม่), มะบ้าปน (เชียงใหม่, ลำพูน), ทบทวน, ลิ้นแลน, มะขามเครือ (ชัยภูมิ), หมากแทน (ยโสธร), บ้าบนใหญ่ (อุบลราชธานี), สะบ้าลาย (กลาง)

ชื่อวิทยาศาสตร์

Entada glandulosa Gagnep.

ชื่อพ้อง

Entada tamarindifolia

ชื่อวงศ์

Leguminosae -Mimosoideae

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium number UBUPH00852
Family Leguminosae-Mimosoideae
Scientific name Entada glandulosa Gagnep.
Thai name สะบ้าลิง  (Sa ba ling)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 15 September 2012
Country Thailand
Location Na ChaluaiDistrict, Ubon Ratchathani Province
Habitat Dry evergreen forest, Mixed deciduous forest
Plant part Leaf and pod
Note -
Botanical description www.phargarden.com