สรัสจันทร

ชื่อสมุนไพร

สรัสจันทร

ชื่ออื่นๆ

หญ้าแลไข่กา, จำปีบะ (อุบลราชธานี), ดอกดิน (ภาคกลาง), กล้วยเล็บมือนาง (ภาคใต้), กล้วยมือนาง (ชุมพร), หญ้าหนวดเสือ (สุราษฎร์ธานี), เลื้อมนกเขา, หญ้านกเขา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระราชทานนามว่า “สรัสจันทร”

ชื่อวิทยาศาสตร์

Burmannia coelestis D.Don

ชื่อพ้อง

Burmannia azurea Griff., B. bifurca Ham. ex Hook.f., B. borneensis Gand., B. javanica Blume, B. malaccensis Gand., B. selebica Becc., B. triflora Roxb., B. uniflora Rottler ex Spreng., Cryptonema malaccensis Turcz., Nephrocoelium malaccensis

ชื่อวงศ์

Burmanniaceae

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium number UBUPH00908
Family Burmanniaceae
Scientific name Burmannia coelestis D. Don
Thai name สรัสจันทร (Sa rad jan thorn)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 13 November 2010
Country Thailand
Location Rong Koh Forest, Warinchamrab District, Ubon Ratchathani Province
Habitat Deciduous dipterocarp forest, Open grassland, Sparse forest, Wetland
Plant part Leaf, flower
Note -
Botanical description www.phargarden.com