สร้อยสุวรรณา

ชื่อสมุนไพร

สร้อยสุวรรณา

ชื่ออื่นๆ

เหลืองพิศมร (กรุงเทพฯ), หญ้าสีทอง (เลย), สาหร่ายดอกเหลือง (ภาคกลาง) สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระราชทานนามว่า “สร้อยสุวรรณา”

ชื่อวิทยาศาสตร์

Utricularia bifida L.

ชื่อพ้อง

Utricularia alata Benj., U. brevicaulis Benj., U. humilis Vahl, U. recurva Lour., U. wallichiana Benj., Nelipus bifida

ชื่อวงศ์

Lentibulariaceae

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium number PHUBU00885
Family Lentibulariaceae
Scientific name Utricularia bifida L.
Thai name สร้อยสุวรรณา (Soy su wan na)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 03 December 2010
Country Thailand
Location Rong Koh Forest, Warinchamrab District, Ubon Ratchathani Province
Habitat Wetland, Damp soil, Rice field
Plant part Flower, leaf and fruit
Note -
Botanical description www.phargarden.com