ส้มกบ

ชื่อสมุนไพร

ส้มกบ

ชื่ออื่นๆ

ผักแว่น ส้มกบ ผักแว่นเมืองจีน (กลาง) สังส้ม (แพร่) ส้มดิน หญ้าตานทราย ส้มสังก๋า (เหนือ) ส้มสามตา ส้มสามง่า เกล็ดหอยจีน (กรุงเทพฯ)

ชื่อวิทยาศาสตร์

Oxalis corniculata L.

ชื่อพ้อง

Oxalis albicans Kunth, O. bradei R. Knuth, O. foliosa Blatt., O. grenadensis Urb., O. herpestica Schltdl., O. langloisii (Small) Fedde, O. lupulina Kunth, O. meridensis Pittier, O. minima Steud., O. nematodes Spreng., O. parvifolia DC., O. pilosiuscula Kunth, O. procumbens Steud. ex A. Rich., O. pubescens Stokes, O. radicosa A. Rich., O. repens Thunb., O. simulans Baker, O. steudeliana Kunth, O. taiwanensis (Masam.) Masam., O. trinidadensis R. Knuth, O. villosa M.Bieb. Acetosella bakeriana Kuntze, A. corniculata (L.) Kuntze, A. fontana (Bunge) Kuntze, A. herpestica (Schltdl.) Kuntze, A. stricta (L.) Kuntze, A. villosa (Progel) Kuntze Xanthoxalis albicans (Kunth) Small, X. corniculata (L.) Small, X. filiformis (Kunth) Holub , X. langloisii Small, X. parvifolia (DC.) Holub, X. repens (Thunb.) Moldenke, X. trinidadensis

ชื่อวงศ์

Oxalidaceae

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium number UBUPH00854
Family Oxalidaceae
Scientific name Oxalis corniculata L.
Thai name ส้มกบ (Som kop)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 15 May 2018
Country Thailand
Location Herbal Garden (Faculty of Pharmacy, Ubon Ratchathani University)
Habitat Wetland, Grassland
Plant part Leaf, flower and fruit
Note -
Botanical description www.phargarden.com