สนุ่น

ชื่อสมุนไพร

สนุ่น

ชื่ออื่นๆ

ตะไคร้บก สนุ่นบก ไค้นุ่น (เหนือ) ไก๋นุ่น (อีสาน) สนุ่นน้ำ (นครราชสีมา) ไคร้ใหญ่ (ยะลา) คล้าย (ปัตตานี) ตะหนุ่น

ชื่อวิทยาศาสตร์

Salix tetrasperma Roxb.

ชื่อพ้อง

Pleiarina tetrasperma

ชื่อวงศ์

Salicaceae

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium number UBUPH00855
Family Salicaceae
Scientific name Salix tetrasperma Roxb.
Thai name สนุ่น (Sa nun) 
Collector Sudarat Homhual
Collection date 10 February 2013
Country Thailand
Location Dong Fa Huan Botanical Garden, Muang District, Ubon Ratchathani Province
Habitat Deciduous forest and Evergreen forest, Wetland, Brook
Plant part Leaf and fruit
Note -
Botanical description www.phargarden.com