แววมยุรา

ชื่อสมุนไพร

แววมยุรา

ชื่ออื่นๆ

เกล็ดหอย (อุบลราชธานี), แววมยุเรศ (กรุงเทพมหานคร) สามสี หญ้าลิ้นเงือก หญ้าลำโพง

ชื่อวิทยาศาสตร์

Torenia fournieri Linden ex E. Fourn.

ชื่อพ้อง

-

ชื่อวงศ์

Linderniaceae

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium number UBUPH00884
Family Linderniaceae
Scientific name Torenia fournieri Linden ex E. Fourn.
Thai name แววมยุรา (Waew ma yu ra)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 02 September 2012
Country Thailand
Location Dong Fa Huan Botanical Garden, Muang District, Ubon Ratchathani Province
Habitat Deciduous dipterocarp forest, Mixed deciduous forest, Wetland, Along stream
Plant part Leaf and flower
Note -
Botanical description www.phargarden.com