จางจืด

ชื่อสมุนไพร

จางจืด

ชื่ออื่นๆ

มะหิ่งเม่น รางจืด (กาญจนบุรี)

ชื่อวิทยาศาสตร์

Crotalaria spectabilis Roth.

ชื่อพ้อง

ชื่อวงศ์

Fabaceae

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium no. PHUBU00110
Family Fabaceae
Scientific name Crotalaria spectabilis Roth.
Thai name จางจืด (Jang jued)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 19 November 2010
Country Thailand
Location Herbal Garden (Faculty of Pharmacy, Ubon Ratchathani University)
Habitat Mixed deciduous forest, Along stream in tropical evergreen rain forest
Plant part Leaf and flower
Note Yellow flower
Botanical description www.phargarden.com

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium no. PHUBU00153
Family Fabaceae
Scientific name Crotalaria spectabilis Roth.
Thai name จางจืด (Jang jued)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 19 November 2010
Country Thailand
Location Herbal Garden (Faculty of Pharmacy, Ubon Ratchathani University)
Habitat Mixed deciduous forest, Along stream in tropical evergreen rain forest
Plant part Leaf, flower, fruit
Note Yellow flower