เล็บเหยี่ยว

ชื่อสมุนไพร

เล็บเหยี่ยว

ชื่ออื่นๆ

หมากหนาม หนามเล็บเหยี่ยว มะตันขอ (ภาคเหนือ) ยับยิ้ว (ภาคใต้) พุทราขอ เล็ดเหยี่ยว เล็บเหยี่ยว (ภาคกลาง) แสงคำ (นครศรีธรรมราช) สั่งคัน (สุราษฎร์ธานี ระนอง) ตาฉู่แม โลชูมี (เชียงใหม่) เล็บแมว ยับเยี่ยว (นครราชสีมา)

ชื่อวิทยาศาสตร์

Ziziphus oenopolia (L.) Mill.

ชื่อพ้อง

Rhamnus oenopolia

ชื่อวงศ์

Rhamnaceae

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium number UBUPH01123
Family Rhamnaceae
Scientific name Ziziphus oenopolia (L.) Mill.
Thai name เล็บเหยี่ยว (Lep yeaw)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 11 September 2011
Country Thailand
Location Rong Koh Forest, Warinchamrab District, Ubon Ratchathani Province
Habitat Deciduous dipterocarp forest, Mixed deciduous forest
Plant part Leaf, flower
Note -
Botanical description www.phargarden.com