ละมุดป่า

ชื่อสมุนไพร

ละมุดป่า

ชื่ออื่นๆ

เดือยไก่

ชื่อวิทยาศาสตร์

Madhuca thorelii (Pierre ex Dubard) H.J.Lam

ชื่อพ้อง

Dasyaulus thorelii Pierre ex Dubard, Isonandra cambodiana (Lecomte) Baehni, Madhuca cambodiana (Lecomte) H.L.Li, Madhuca kerrii Fletcher, Payena cambodiana Lecomte, Payena thorelii

ชื่อวงศ์

Sapotaceae

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium number UBUPH00904
Family Sapotaceae
Scientific name Madhuca thorelii (Pierre ex Dubard) H. J. Lam
Thai name ละมุดป่า (La mud pa)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 11 November 2012
Country Thailand
Location Rong Koh Forest, Warinchamrab District, Ubon Ratchathani Province
Habitat Dry dipterocarp forest, Dry evergreen forest
Plant part Leaf, flower and fruit
Note -
Botanical description www.phargarden.com