รักใหญ่

ชื่อสมุนไพร

รักใหญ่

ชื่ออื่นๆ

รัก (กลาง), ฮักหลวง (เหนือ), น้ำเกลี้ยง (สุรินทร์), มะเรียะ รักเทศ (เชียงใหม่), รัก ชู้ สู่ (กาญจนบุรี)

ชื่อวิทยาศาสตร์

Gluta usitata (Wall.) Ding Hou.

ชื่อพ้อง

Melanorrhoea usitata

ชื่อวงศ์

Anacardiaceae

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium number UBUPH00871
Family Anacardiaceae
Scientific name Gluta usitata (Wall.) Ding Hou.
Thai name รักใหญ่ (Rak yai)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 29 December  2010
Country Thailand
Location Warinchamrab District, Ubon Ratchathani Province
Habitat Deciduous forest, Dry dipterocarp forest, Mixed deciduous forest, Lower montane rain forest, Open grassland , Limestone hill
Plant part Leaf and young fruit
Note -
Botanical description www.phargarden.com