โมกเครือ

ชื่อสมุนไพร

โมกเครือ

ชื่ออื่นๆ

เครือไส้ตัน (นครราชสีมา หนองคาย) เดื่อเครือ เดื่อดิน เดื่อเถา เดื่อไม้ โมกเครือ (ภาคเหนือ) เดือยดิน (ประจวบคีรีขันธ์) เดือยดิบ (กระบี่) มะเดื่อดิน (ทั่วไป) มะเดื่อเถา (ราชบุรี ภาคเหนือ) ย่านเดือยบิด (สุราษฎร์ธานี) พิษ (ภาคกลาง) ย่านเดือยบิด ไส้ตัน

ชื่อวิทยาศาสตร์

Aganosma marginata (Roxb.) G.Don

ชื่อพ้อง

Amphineurion marginatum (Roxb.) D.J.Middleton, A. acuminatum (G.Don) Pichon, A. velutinum (A.DC.) Pichon, Aganosma acuminata G.Don, A. euloba Miq., A. macrocarpa A.DC., A. velutina A.DC., Chonemorpha cristata (Roth) G.Don, C dichotoma G.Don, Echites apoxys Voigt, E. cristatus Roth, E. marginatus Roxb., E. procumbens Blanco, Holarrhena procumbens (Blanco) Merr., Ichnocarpus acuminatus (G.Don) Fern.-Vill., I. macrocarpus (A.DC.) Fern.-Vill., I. velutinus

ชื่อวงศ์

Apocynaceae

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium number UBUPH00832
Family Apocynaceae
Scientific name Aganosma marginata (Roxb.) G. Don
Thai name โมกเครือ (Mok kreua)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 01 May 2018
Country Thailand
Location Herbal Garden (Faculty of Pharmacy, Ubon Ratchathani University)
Habitat Deciduous forest, Deciduous dipterocarp forest, Tropical evergreen rain forest, Dry evergreen forest, Riparian zone, Swamp
Plant part Leaf, flower
Note -
Botanical description www.phargarden.com