แมงลักคา

ชื่อสมุนไพร

แมงลักคา

ชื่ออื่นๆ

การา (สุราษฎร์ธานี), กระเพราผี, แมงลักป่า

ชื่อวิทยาศาสตร์

Hyptis suaveolens (L.) Poit.

ชื่อพ้อง

Ballota suaveolens L., Bystropogon graveolens Blume, B. suaveolens (L.) L'Hér., Gnoteris cordata Raf., G. villosa Raf., Hyptis congesta Leonard, H. graveolens Schrank, H. plumieri Poit., Marrubium indicum Blanco, Mesosphaerum suaveolens (L.) Kuntze, Schaueria graveolens (Blume) Hassk., S. suaveolens

ชื่อวงศ์

Lamiaceae

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium number UBUPH00932
Family Lamiaceae
Scientific name Hyptis suaveolens (L.) Poit. 
Thai name แมงลักคา (Maeng lak ka) 
Collector Sudarat Homhual
Collection date 02 February 2011
Country Thailand
Location Warinchamrab District, Ubon Ratchathani Province
Habitat Grove forest, Wilderness
Plant part Leaf, flower, fruit
Note -
Botanical description www.phargarden.com