มะแว้งต้น

ชื่อสมุนไพร

มะแว้งต้น

ชื่ออื่นๆ

มะแคว้ง มะแคว้งขม มะแคว้งคม มะแคว้งดำ (เหนือ) หมากแข้งขม หมากแข้ง (อีสาน) แว้งคม (สุราษฎร์ธานี, สงขลา)

ชื่อวิทยาศาสตร์

Solanum indicum L.

ชื่อพ้อง

Solanum anguivi Lam., Solanum violaceum Ortega, Solanum indicum var. lividum (Link) Bitter, Solanum indicum var. maroanum Bitter, Solanum indicum var. recurvatum

ชื่อวงศ์

Solanaceae

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium number UBUPH00944
Family Solanaceae
Scientific name Solanum indicum L. 
Thai name มะแว้งต้น (Ma wang ton) 
Collector Sudarat Homhual
Collection date 10 November 2011
Country Thailand
Location Herbal Garden (Faculty of Pharmacy, Ubon Ratchathani University)
Habitat Tropical area
Plant part Leaf, flower and fruit
Note -
Botanical description www.phargarden.com
Crude drug description www.thaicrudedrug.com
Thai remedy description (ยาประสะมะแว้ง) www.thai-remedy.com