มะแตกต้น

ชื่อสมุนไพร

มะแตกต้น

ชื่ออื่นๆ

หมากผ่าสาม (อุบลราชธานี), ผ่าสามน้อย (ยโสธร), ผ่าสามเตี้ย

ชื่อวิทยาศาสตร์

Casearia flexuosa Craib.

ชื่อพ้อง

-

ชื่อวงศ์

Salicaceae

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium number UBUPH00848
Family Salicaceae
Scientific name Casearia flexuosa Craib.
Thai name มะแตกต้น (Ma taek ton)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 21 May 2011
Country Thailand
Location Rong Koh Forest, Warinchamrab District, Ubon Ratchathani Province
Habitat Dry dipterocarp forest
Plant part Leaf, flower
Note -
Botanical description www.phargarden.com

 

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium number UBUPH00849
Family Salicaceae
Scientific name Casearia flexuosa Craib.
Thai name มะแตกต้น (Ma taek ton)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 21 May 2011
Country Thailand
Location Rong Koh Forest, Warinchamrab District, Ubon Ratchathani Province
Habitat Dry dipterocarp forest
Plant part Leaf, fruit
Note -